310929877571280 310929877571280
top of page

TRABAJA CON NOSOTROS

¿Quieres trabajar en una ONG y aportar tu granito de arena ayudando este planeta? 

 

Descubre las ofertas de empleo que tenemos disponibles actualmente: 

comunitty manager*

PUESTO CUBIERTO

*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. 

SOC

formador/A* 

PUESTO CUBIERTO

 

*Contracte subvencionat per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Generalitat de Catalunya

EDUCADOR/A AMBIENTAL*

PUESTO CUBIERTO

 

*Aquesta actuació està promoguda, impulsada i finançada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a través de la RESOLUCIÓ EMT/3737/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) (ref. BDNS 725154). I executada per l'Associació PlasticFREEwave amb NIF G09641895.

SOC
bottom of page