310929877571280 310929877571280
top of page

TRABAJA CON NOSOTROS

¿Quieres trabajar en una ONG y aportar tu granito de arena ayudando este planeta? 

 

Descubre las ofertas de empleo que tenemos disponibles actualmente: 

comunitty manager*

PUESTO CUBIERTO

*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. 

LOGO .png

formador/A 

PUESTO CUBIERTO

 

*Contracte subvencionat per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

logo gene.jpg
bottom of page